Kevadtormi suurõppusel tulevad lahingud Anija ja Kuusalu vallas ning Loksal

1104

Kaitseväe traditsiooniline suurõppus Kevadtorm 2013 toimub 9.-25. maini ning esmakordselt peamiselt Harjumaal, osaleb merevägi.

Kaitseväe esindajad kutsusid Kevadtorm 2013 tegutsemis­alaks valitud omavalitsuste esindajad teabepäevale Kuusalu rahvamajja. Seal selgus, et suur osa õppusest ja selle raames korraldatavatest lahingutest on plaanis läbi viia Anija, Kuusalu, Aegviidu ja Jõelähtme vallas ning jõutakse ka Loksa linna. Õppusel harjutavate üksuste tagala paikneb paari päeva jooksul ka Raasiku vallas Arukülas.

Kevadtorm on jagatud kolme etappi: ümberpaiknemine, koostegevus­õpe ja lahinguülesannete täitmine. Lõpurivistus tuleb 25. mail Kuusalu kooli staadionil.

Kuusalu abivallavanema Tõnu Ammussaare sõnul lubati teabepäeval, et Kevadtorm on osaliselt avatud ka kohalikele elanikele, tehakse näidislahinguid, mida on võimalik jälgida. Üks selline kavandatakse näiteks Neeme ja Kaberneeme vahelisele alale ning Loksale.

Teavitusteenistus teatab, et õppuse esimene ja teine etapp 9.-21. maini on peamiselt keskpolügooni aladel Kuusalu vallas Harjumaal ja Lääne-Virumaa Kadrina valla loodeosas. 21.-23. maini liiguvad õppusel osalevad üksused kaitseväe keskpolügoonilt läbi Tapa, Albu, Aegviidu ja Anija valla Kuusalu valda.
Õppuse aktiivne faas lõpeb vasturünnakuga 23.-24. mail Kuusalu vallas Soodla veehoidla ja Tallinna-Peterburi maantee vahelises ruumis.

Lisaks on planeeritud üksikuid operatsioone 19.-23. mail Jõelähtme valda Kaberneeme ja Jägala ümbrusse, Loksa linna ning Suurpeale ja Hara külasse Kuusalu valda, ka Tallinnasse lauluväljaku, teletorni ja Iru silla piirkonda.

Tänavuses Kevadtormis osaleb üle nelja tuhande kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametniku. Põhiraskus on 1. jalaväebrigaadi, Põhja kaitseringkonna Kaitseliidu malevate üksustel ja mereväel. Õppus on ajateenijate jalaväepataljonile lõpueksam ning pärast Kevadtormi lähevad noored sõdurid reservi. Õppuse ajaks formeeritakse reservväelastest maa- ja mereväe allüksusi, ka Kaitseliidu Harju, Tallinna ja Rapla maleva üksusi.

Vastutegevust teeb õppusel peamiselt Scoutspataljon, millele on allutatud ka Läti kaitseväe jalaväekompanii ja Leedu kaitseväe luurerühm. Esmakordselt osalevad liitlased NATOst – Prantsuse ja Belgia väiksemad üksused.

Õppust on asunud ette valmistama ja lahinguruumi kujundama tsiviil-militaarkoostöö grupp CIMIC, kes kooskõlastab maa-alade kasutamise ning lahendab Kevadtormi käigus kohalikel elanikel tekkida võivaid probleeme. Õppuse ajal ja pärast selle lõppu vaatavad CIMIC meekonnad üle maa-alad, mida kasutati ja tagavad, et kõik oleks sama heas korras kui enne, kinnitatakse maavägede staabist Sõnumitoojale saadetud teates.

„Kui mingi õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, aed või muud sellist, tuleb viivitamatult ühendust võtta CIMIC üksusega, kellega koostöös juhtum lahendatakse,“ on lisatud teatesse.

Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad relvi alates automaatidest kuni suuremakaliibriliste haubitsateni. Ehtsat laskemoona osalejatele ei anta.
Õppused viiakse läbi imitatsioonivahenditega: paukmoona ja suitsugranaatidega, pimedal ajal lastakse valgustusrakette. Liikumispiirangutega teedel reguleerivad sõjaväepolitseinikud.

„Kõigi õppusega seotud küsimuste ja pretensioonide tekkimisel palume võtta ühendust Kevadtorm 2013 tsiviil-militaarkoostöö inimestega telefonil 717 1085 või kirjutada e-mailile kevadtorm@mil.ee,“ kirjutab teavitusteenistus.

Tänavu 11. korda toimuvat Kevadtormi korraldatakse Eesti eri piirkondades.

Eelmine artikkelEemaldati sõiduteele vajunud puu
Järgmine artikkelVAINO NAPILE ja URMAS LAANEMILE anti üle aukodaniku tiitlid