Kes­tab Ani­ja val­la va­pi-li­pu hää­le­tus

805

Eel­mi­sest nel­ja­päe­vast, 22. märt­sist saa­vad Ani­ja val­la re­gist­ris ole­vad vä­he­malt 16aas­ta­sed ko­da­ni­kud aval­da­da ar­va­must val­la va­pi ja li­pu ka­van­di­te koh­ta. Es­mas­päe­va­se sei­su­ga oli va­li­ku tei­nud 26 ini­mest, kõik nad hää­le­ta­sid elekt­roo­ni­li­selt. Val­la­sek­re­tär Hel­di Lak­si sõ­nul on se­ni kõi­ge roh­kem toe­tus­hää­li saa­nud ka­vand, mil­le mär­gu­sõ­na on Han­ni­jög­gi. Ka­van­di­te koh­ta saab ar­va­must aval­da­da 4. ap­ril­li­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool muutis algk­las­si­de ma­jao­sa mo­bii­li­va­baks
Järgmine artikkelHar­ju­Puu küt­te­puu­de hoid­mi­seks on Lea­der- toe­tu­se abil taastatud va­na laut