Raasiku valla eelarve on vastu võetud

758

Raasiku vallavolikogu võttis valla tänavuse eelarve vastu teisipäeval, 14. veebruaril. Eelarvesse on tulusid planeeritud 3 924 121 eurot, kulusid 3 673 953,68 eurot. Tuludest kavandatakse tulumaksu 2 562 650, maamaksu 124 000 eurot, kaevandamisõiguse tasu 32 500 ja vee erikasutuse tasu 3000 eurot. Riigieelarvest saadakse toetusi 866 194 eurot, sellest 830 006 eurot on tasandusfond valitsuselt. Investeeringud on tuludest-kuludest eraldi. Kõige suuremad kulud tehakse haridusele –  üldhariduskoolidele-lasteaedadele on 2 252 868 eurot. Üldvalitsemiseks on 515 330 ning reservfondis 37 000 eurot. Kultuurieelarve on 460 592 eurot, sealhulgas on 180 653 eurot huvialakeskusele, raamatukogudele on 87 769, rahvamajadele 129 295 eurot. Vallateede- ja tänavate korrashoiuks on 65 357, keskkonnakaitsele 66 137, tänavavalgustusele 37 000, sotsiaaltoetusteks 112 127, avalikule korrale 14 950 eurot.

Eelmine artikkelSisse murdmine Loksal
Järgmine artikkelMAI ERBELE anti üle Raasiku valla aukodaniku tunnistus