Keh­ras taot­le­tak­se ela­mu­maad val­la­le

41
Rohkem kui 3 hektari suurune Mulla tänav 6 maaüksus asub Kehra Põrgupõhja linnaosas.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas taot­le­da val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te­ga piir­ne­va maa-ala Keh­ra kesk­lin­nas, kok­ku 8 ela­muk­run­ti. 2017. aas­tal koos­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi on sin­na ka­van­da­tud ehi­ta­da 5 kor­ter­ma­ja ja 4 ri­dae­la­mut. Kolm aas­tat ta­ga­si taot­le­ti rii­gilt val­la­le neist vaid ühe kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­seks va­ja­lik maa­tükk Põh­ja tä­na­va ää­res. Sin­na oli plaan ehi­ta­da üü­ri­ma­ja, kuid see jäi te­ge­ma­ta, kui riik pea­tas üü­rie­la­mu­te ra­ja­mi­se toe­tus­meet­me. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul on nüüd tek­ki­nud hu­vi­li­ne, kes näeb Keh­ras pers­pek­tii­vi ja soo­vib ha­ka­ta sin­na vas­ta­valt keh­tes­ta­tud pla­nee­rin­gu­le kor­ter­ma­ju ehi­ta­ma: „Kui saa­me maa val­la­le, va­li­me koos­töö­part­ne­ri, kes võiks ha­ka­ta ala aren­da­ma.“

Eelmine artikkelKeh­ra mass­vakt­si­nee­ri­mi­sel teh­ti 116 kait­se­süs­ti
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­lad saa­vad taot­le­da ühis­te­ge­vus­teks toe­tust