Keh­ra mass­vakt­si­nee­ri­mi­sel teh­ti 116 kait­se­süs­ti

63

Lau­päe­val, 22. mail Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis toi­mu­nud mass­vakt­si­nee­ri­mi­sel käi­sid Co­vid 19-vas­tu kait­se­süs­ti saa­mas 116 ini­mest. Vakt­si­nee­ri­mist kor­ral­da­nud OÜ Eld­red bro­nee­ri­mis­le­hel olid kõik 120 vakt­si­nee­ri­mi­sae­ga eel­ne­valt bro­nee­ri­tud, kuid mõ­ned ini­me­sed jät­sid ko­ha­le tu­le­ma­ta. Ko­ha­peal ini­me­si ju­ha­ta­nud Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et vakt­si­nee­ri­ma tul­nu­te seas oli eri va­nu­ses ini­me­si ala­tes 18aas­ta­sest noor­test ku­ni pen­sio­niea­lis­te­ni. Eld­re­di kaks mee­di­kut te­gid Keh­ras lau­päe­val kait­se­süs­te kaks tun­di, süs­ti­ti Jann­se­ni vakt­sii­ni­ga, mi­da te­hak­se üks doos. „Rää­gin et­te­võt­te­ga, kui neil on või­ma­lik tul­la, või­bol­la kor­ral­da­me meie val­las veel ühe vakt­si­nee­ri­mis­päe­va,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelAVE PAU­LUS: „La­he­maa väär­tu­si saab kaits­ta koos ko­gu­kon­na­ga.“
Järgmine artikkelKeh­ras taot­le­tak­se ela­mu­maad val­la­le