Kehras remonditakse tänavu ligi 2,5 kilomeetrit teid

1256

Anija vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Kehra tänavate remontija leidmiseks.

2015. aasta vallaeelarves on teede investeeringuteks 232 570 eurot, sellest 94 820 eurot Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneeringuks, projekteerimiseks ja esimese etapi ehitustöödeks, kuid kergliiklusteed sel aastal tõenäoliselt ehitama ei hakata.
Möödunud nädalal kuulutas vallavalitsus välja riigihanke Kehra linnas ning Kaunissaare külas asuvate teede ja tänavate ehitaja-remontija leidmiseks. Pakkumisi saab esitada 20. aprillini, ehitustöödeks on kavandatud ajavahemik 4. maist 12. juunini.
Vallavalitsuse majandusspetsialist Toomas Reisi rääkis, et teede investeeringuteks mõeldud rahast umbes 90 000 eurot läheb Kehra linna ja Kaunissaare küla teedele. Kokku remonditakse linnas ja lähiümbruses 11 000 ruutmeetrit teed, mis teeb umbes 2,5 kilomeetrit.
Kehras pinnatakse möödunud aastal aluskatte saanud Tuleviku tänav ning C.R. Jakobsoni tänav, mis praegu on kruusakattega. Mõlemad need asuvad Põrgupõhja linnaosas. Pindamist jätkatakse ka eelmisel aastal poolelijäänud Torni tänaval ning uus asfalt pannakse selle kõrval asuva Kooli tänav 12 korrusmaja ette.
Ülejõe linnaosas jõe ääres kulgev Pargi tänav saab freesasfaldikatte, sinna ehitatakse sadevete ärajuhtimiseks ka nõvad ja truubid.
„Praegu suurema saju korral seal madalamates kohtades uputab,“ selgitas majandusspetsialist.
Kaunissaare veehoidla ääres asuvalt teelt kooritakse vana asfalt, tee saab uue aluskatte ning seejärel pinnatakse.
Teedeinvesteeringud tehakse vastavalt volikogus kinnitatud teehoiukavale, vaid C.R. Jakobsoni tänava pindamine on teehoiukavas planeeritud 2016. aastaks: „Võtsime selle tänavusse plaani, kuna tee on suhteliselt halvas olukorras, just kevadel ja sügisel, kui sademete hulk on suur. Saime selle tuua aasta varasemaks, kuna Kehra kergliiklustee  jääb  sel  aastal  tegemata.“
Milliseid külateid hakatakse tänavu  remontima,  ei  ole  veel  lõplikult  selge.  See  otsustatakse  pärast  praegu  toimuvat  kruusateede  auditit. Auditit teeb OÜ Tuulekaru.
„Andsime neile hinnata suurema osa vallale kuuluvatest külateedest. Hinnatakse ära nii materiaalne pool, sest igal teel peab olema väärtus, kui teede olukord ehk milliseid töid tuleb teha, et need oleksid sõidukorras,“ rääkis Toomas Reisi.
Ta lisas, et külateede ehituseks kavandati sel aastal 30 000 eurot, kuid loodetavasti saab Kaunissaare-Kehra kergliiklustee ehituse edasilükkumise tõttu investeerida ka külateedesse veidi rohkem. Hange külateede ehitaja leidmiseks kuulutatakse välja juunis.
„Kuid jooksvat remonti teeme juba praegu – kus on suured augud, need täidetakse. Käib ka teede hööveldamine ja varsti alustatakse tolmutõrjega. Seda teeb OÜ Üle, kellega on vallavalitsusel teehoiuleping,“ ütles majandus­spetsialist.

Eelmine artikkelMallavere Kaltsumaania kogus 800 eurot
Järgmine artikkelKolgaküla rahvamajas tuleb EV100 avaüritus Ida-Harjus