Keh­ra lin­na­väl­ja­ku han­ge nur­jus

325
Kehra linn.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku tööp­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 12 pak­ku­mist. Neist kõi­ge oda­vam oli 480 000 eu­rot. Ku­na Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on Keh­ra güm­naa­siu­mi et­te lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­mi­seks 450 000 eu­rot, kü­sis val­la­va­nem Rii­vo Noor vo­li­ko­gu sei­su­koh­ta, kui­das eda­si te­gut­se­da. Val­la­vo­li­ko­gu oli se­da meelt, et kuu­lu­ta­da han­ge nur­ju­nuks ning kor­ral­da­da uus han­ge väl­ja kuu-paa­ri pä­rast, kui kriis lee­ve­neb. „See tä­hen­dab, et ilm­selt me ei jõua väl­ja­kut koo­li sü­gi­sel toi­mu­vaks juu­be­liks val­mis, kuid ehk saa­me siis sood­sa­mad pak­ku­mi­sed ning ehi­tus ma­hub sel­le sum­ma pii­res­se, mis ole­me ee­lar­ves­se ka­van­da­nud,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelLap­se­va­ne­ma koo­lib­lo­gi 2. osa
Järgmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ava­mi­sest