Keh­ra Las­te­ta­re rüh­ma­re­mont on lõp­pe­nud

641
Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed on ehi­ta­tud 1950nda­tel aas­ta­tel.

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia Kii­su­ta­re rüh­mas, mis su­le­ti veeb­rua­ris hal­li­tu­se tõt­tu era­kor­ra­lis­teks re­mon­di­töö­deks, on re­mont lõp­pe­nud. Möö­du­nud ree­del oli ka­vas möö­bel rüh­ma ta­ga­si ko­li­da, et es­mas­päe­val saak­sid aju­ti­selt teis­tes­se rüh­ma­des­se pai­gu­ta­tud 3-4aas­ta­sed lap­sed oma rüh­ma ta­ga­si, kuid ko­li­mi­ne jäi poo­le­li, ku­na seo­ses erio­lu­kor­ra­ga ot­sus­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus las­teaiad sul­ge­da ning Las­te­ta­res jäid töö­le kaks rüh­ma. „Ko­li­me Kii­su­ta­re rüh­ma si­sus­tu­se ta­ga­si en­ne se­da, kui las­teaia taas ter­vi­ku­na ava­me. Eel­ne­valt plaa­ni­me kõik ruu­mid kor­ra­li­kult de­sin­fit­see­ri­da,“ sõ­nas Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Rüh­ma­ruu­mi­de era­kor­ra­li­ne re­mont koos õhuk­va­li­tee­di eks­per­tii­si­de­ga läks maks­ma 14 476 eu­rot. Ra­ha eral­das val­la­va­lit­sus re­serv­fon­dist.

Eelmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia uus di­rek­tor on MAA­RI­KA MAE
Järgmine artikkelNais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp ja U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir Aru­kü­las