Raasiku vald saab ettevõtluse ja tööhõive edendamise kava

782

Vallavanem Aare Ets tutvustas volikogu istungil eelnõud valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise aastateks 2013-2016 koostamiseks. Mõte on välja töötada kava, kuidas omavalitsus saaks  panustada valla ettevõtluse arengusse. Vallavanem tõi välja võimalused, mida kohalik omavalitsus saaks teha, näiteks noorte kokkuviimine ettevõtjatega ja ettevõtete tutvustus ning sotsiaalmaa muutmine elamumaaks, kuhu sissetulev tööjõud saaks soodsalt krundi soetada. „Kava koostamisse kaasame kohalikud ettevõtjad, Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskuse spetsialistid, vallavalitsuse ja volikogu liikmed. Plaanime teha sisuka dokumendi,“ selgitas Aare Ets. Volikogu kiitis eelnõu ühehäälselt heaks.