Va­li­mis­tu­le­mus­te kin­ni­ta­mi­ne vii­bib

203
Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

Ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­tu­le­mu­sed ja vo­li­ko­gu­de liik­med on se­ni kin­ni­ta­ma­ta ning va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ei saa kok­ku kut­su­da vo­li­ko­gu­de uu­te koos­sei­su­de esi­me­si is­tun­geid. Sea­du­se­ga on et­te näh­tud esi­mes­te­le is­tun­gi­te­le ühe­su­gu­ne päe­va­kord: uue vo­li­ko­gue­si­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning val­la­/linnava­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne. Va­li­mis­ko­mis­jo­nid oo­ta­vad rii­gi­koh­tu ot­sust, sest Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond ja EK­RE lii­ge Sil­ver Kuu­sik on esi­ta­nud taot­lu­se tü­his­ta­da e-va­li­mis­te tu­le­mu­sed neis ring­kon­da­des, kus kan­di­daa­ti­de ni­med tõl­gi­ti e-hää­le­ta­mi­sel vee­bib­rau­se­ri­s va­les­ti. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon se­da kae­bust ei ra­hul­da­nud, ot­sus on vai­dlus­ta­tud rii­gi­koh­tus. E-hää­le­ta­mi­se vaid­lus­tas ka üks Ro­he­lis­te Era­kon­na lii­ge, see­gi kae­bus on jõud­nud rii­gi­koh­tus­se.

Eelmine artikkelMAAR­JA-LY TEI­NO ja MA­RI MÖLS tut­vus­ta­sid Ser­bias Raa­si­ku val­la noor­soo­tööd
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus tä­nas ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jaid Rak­ve­res