Keh­ra las­teaia re­mon­diks üle 16 000 eu­ro

30
Anija Valla Lasteaedade direktor PIRET TISLAR

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das val­la re­serv­fon­dist 16 049,15 eu­rot Ani­ja Val­la Las­teae­da­de Le­pat­rii­nu ma­jas tu­vas­ta­tud hal­li­tus­see­ne le­vi­ku eemal­da­mi­se­ga seo­tud rüh­ma­ruu­mi­de era­kor­ra­lis­teks re­mon­di­töö­deks ja ana­lüü­si­deks. Kui las­teaia ühe rüh­ma ruu­mi­des avas­ta­ti hal­li­tus­seen, võe­ti rüh­ma­ruu­mi põ­rand üles. Sel­le all hal­li­tust ei ol­nud, küll aga avas­ta­ti see ma­ja lä­bi­vas küt­te­ka­na­lis. Hal­li­tus on ee­mal­da­tud ja ka­nal pu­has­ta­tud, rüh­ma­ruu­mi üles võe­tud põ­ran­da ase­mele pan­nak­se uus. Abi­val­la­va­ne­ma Priit Va­ba­mäe sõ­nul on hal­li­tus­see­ne kont­sent­rat­sioo­ni järg­mi­sel mõõt­mi­sed las­teaia­ma­jas mõist­lik te­ha sü­gi­sel.

Eelmine artikkelKoo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li erip­ree­miad Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa näi­tet­rup­pi­de­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Kul­lis maa­va­ra­de uu­ri­mi­se­ga