Raasiku valla kergliiklusteede hooldaja

1377

Raasiku vallavalitsus kinnitas valla kergliiklusteedel lumetõrje teostaja. Parimaks pakkujaks tunnistati OÜ Sortsmill, kes pakub teenust tunnihinnaga 36 eurot. OÜ Sortsmill teeb libedusetõrjet ning puhastab lume valla kergliiklus- ja kõnniteedel ning vallale kuuluvate hoonete ümbrust. Leping OÜga Sortsmill sõlmiti 2015. aasta lõpuni.