Keh­ra güm­naa­siu­mi abi­tuu­rium kor­ral­das ke­vad­bal­li

102

Koo­li abi­tu­rien­did kor­ral­da­sid pä­rast mit­meaas­tast pau­si Keh­ra güm­naa­siu­mis 6. ap­ril­lil taas ke­vad­bal­li, mil­le tee­ma oli „Ca­si­no Roya­le“. Kolm tun­di kest­nud bal­lil te­gid kor­ral­da­jad tant­su­li­se et­teas­te, peae­si­ne­jad olid noor laul­ja Ni­ka Ma­ru­la ja sak­so­fo­nist Hen­ri Aru­kü­la. Peol sai tant­si­da, män­gi­da, te­ha fo­to­bok­sis pil­te, võt­ta osa lo­te­riist, kus loo­si­ti väl­ja ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te kin­ke­kaar­te, oli ka bal­li ku­nin­ga ja ku­nin­gan­na va­li­mi­ne. Ku­nin­gaks va­li­ti Keh­ra koo­li õpe­ta­ja Karl Eek, ku­nin­gan­naks koo­li en­di­ne õpi­la­ne Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko. Bal­li korraldamiseks vajaliku raha kogusid noored alates veebruarist kooli fuajees kohvikuid pidades ning ot­si­sid ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te seast spon­so­reid. Abi­tu­rient Gen­no Pee­gel üt­les, et va­he­tun­di­de ajal toi­mu­nud koh­vi­ku­s müü­di oma val­mis­ta­tud soo­la­seid ja ma­gu­said pi­ru­kaid, pit­sat, pop­cor­ni ning pal­ju muud. Ühe esi­ne­ja ta­su­ga spon­so­ree­ris AS Ho­ri­zon. Ke­vad­bal­li­le olid oo­da­tud kõik vä­he­malt 15aas­ta­sed ini­me­sed nii ko­du­kan­dist kui kau­ge­malt. „Ar­van, et osa­le­jaid oli kind­las­ti üle sa­ja, pea­mi­selt Keh­rast, kuid ka näi­teks Aeg­vii­dust. Ena­mas­ti kü­las­ta­sid meie kor­ral­da­tud bal­li meie oma koo­li õpi­la­sed, õpe­ta­jad ja vi­list­la­sed, aga ka meie sõb­rad mu­jalt,“ rää­kis Gen­no Pee­gel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las hakatakse omistama 14 au­ni­me­tust ja tun­nus­tust
Järgmine artikkelKuusalu esimene ööjooks üllatas rohke osavõtuga