Keh­ras lan­ges va­ras­te saa­giks küm­me­kond jalg­ra­tast

1478

Po­lit­sei pa­lub rat­tao­ma­ni­kel ol­la oma va­ra kaits­mi­sel tä­he­le­pa­ne­li­kud.

Möö­du­nud nä­da­lal aval­da­ti Ani­ja val­la ko­du­le­hel Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na pöör­du­mi­ne, mil­les kut­su­tak­se keh­ra­la­si üles valv­su­se­le, ku­na sa­ge­ne­nud on jalg­rat­ta­var­gu­sed kor­ter­ma­ja­de tre­pi­ko­da­dest ja keld­ri­test. Piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ühe öö jook­sul va­ras­ta­ti Keh­rast küm­me­kond jalg­ra­tast. See on te­ma kin­ni­tu­sel pi­gem erand kui ree­gel, sest ena­mas­ti on jalg­rat­ta­var­gu­sed pea­lin­na­lä­he­das­te, mit­te maa­koh­ta­de prob­leem.
„Ar­va­ta­vas­ti oli see tel­li­mus­töö ja var­gad tu­lid ilm­selt lin­nast,“ ole­tas ta.
Et jalg­ra­tas po­leks va­ras­te­le ker­ge saak, soo­vi­tab po­lit­sei mu­ret­se­da rat­ta­lukk, mi­da saab pan­na lä­bi raa­mi ja vel­je, siis ei ole se­da või­ma­lik vä­ga liht­sa­te võ­te­te­ga kät­te saa­da. Kui ra­tas on siis­ki va­ras­ta­tud, tu­leks igal ju­hul te­ha aval­dus po­lit­sei­le: „Ae­ga­jalt saa­dak­se va­ras­ta­tud rat­taid kät­te ning po­lit­sei ei os­ka neid kel­le­le­gi pak­ku­da, kui oma­nik po­le var­gu­sest tea­ta­nud. Nii sei­sa­vad­ki need meil lei­du­de­na ku­sa­gil laos.“
Li­saks ma­nit­ses Kris­to Tam­sa­lu ini­me­si oma rat­ta­raa­mi num­ber üles kir­ju­ta­ma või re­gist­ree­ri­ma ra­tas in­ter­ne­ti­le­hel www.bike-id.eu, ka selle järgi on võimalik varastelt kätte saadud ratta omanikku tuvastada.
Rattavaraste ohvriks langenud inimestel soovitas politseinik hoida silm peal interneti müügilehtedel Kuldne Börs, Soov, Okidoki: „Seal neid tavaliselt pakutakse. Ka pandimajadest võib otsida. Siis ongi oluline teada oma rattaraami numbrit.“
Omanik võiks oma ratast veel pildistada või jätta meelde selle eritunnused – kas on näiteks mõni täke või kriimustus, mille järgi ära tunda, selgitas Kristo Tamsalu. Ta palus politseiga ühendust võtta kõigil, kes on märganud midagi kahtlast, mis võib viia Kehras toimepandud jalgrattavaraste tabamiseni.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la esi­me­sel noor­te­kon­ve­rent­sil kõ­ne­le­sid et­te­võt­jad, vi­list­la­sed ja koo­liõ­pi­la­sed
Järgmine artikkelOsa Kuu­sa­lu ela­nik­ke soo­vib bus­si­pea­tust kal­mis­tu juur­de