Keh­ra ro­boo­ti­ka­ring lõp­pes ava­tud tun­ni­ga

1148

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Keh­ra noor­te­kes­ku­ses 7-9aas­tas­te­le las­te­le mõel­dud ro­boo­ti­ka­ring. Vaa­ta Maail­ma Sih­ta­su­tus eral­das va­ra­ke­va­del Keh­ra noor­te­kes­ku­se Nu­ti­la­bo­ri pro­jek­ti­le 675 eu­rot. Sel­le eest os­te­ti kaks Ozo­bot-ro­bo­tit ja üks Bee-Bot põ­ran­da­ro­bo­ti­te komp­lekt. Märt­sis ala­nud rin­gis osa­les 10 noort, neid ju­hen­das Ka­ti Lil­le­mets. Pro­jekt lõp­pes ava­tud tun­ni­ga, ku­hu olid kut­su­tud ka emad-va­nae­mad, osa­le­jaid oli 18. Noor­te­kes­ku­sel on soov noo­re­ma­te­le koo­li­las­te­le mõel­dud ro­boo­ti­ka­rin­gi jät­ka­ta, kui sel­leks saa­dak­se li­sa­ra­ha.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ÜVK ehi­tus valmimas
Järgmine artikkelNõu­ko­gu va­bas­tas Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ame­tist