Ani­ja val­la 5 tee­ne­te­mär­ki

122

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tä­na­vu väl­ja an­da 5 tee­ne­te­mär­ki. Kolm neist an­tak­se pe­rears­ti­de­le, OÜs Keh­ra Ter­vi­se­kes­kus alates asu­ta­mi­sest 1999. aas­tal töö­ta­va­te­le Mar­je Oti­le, Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko­le ja Mai­re Pos­ti­le. Kõik nad töö­ta­sid en­ne Keh­ra am­bu­la­too­riu­mis, Mar­je Ott ja Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko on Ani­ja val­las pe­rears­ti­d üle 30 aas­ta, Mai­re Post alus­tas tööd las­tears­ti­na, pe­rearst on ala­tes 2015. aas­tast. Kauaaeg­se tu­le­mus­li­ku töö eest Ani­ja val­la ehi­tus-, ma­jan­dus- ja elu­kesk­kon­na aren­da­mis­se saab tee­ne­te­mär­gi äs­ja ame­tist lah­ku­nud abi­val­la­va­nem Enn Pung. Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi saab ka Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja An­ne Tam­ma­ru, kes on Keh­ra koo­lis ees­ti kee­le õpe­ta­ja­na töö­ta­nud ala­tes 1986. aas­tast, ol­nud ka algk­las­si­de ju­ha­ta­ja ja di­rek­tor. Tee­ne­te­mär­gid koos 500 eu­ro suu­ru­se toe­tu­se­ga an­tak­se üle Ees­ti Va­ba­rii­gi 104. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­li­kul ak­tu­sel kol­ma­päe­val, 23. veeb­rua­ril Keh­ra lin­na­väl­ja­kul.

Eelmine artikkelAni­ja val­la saa­li­jalg­pal­li meist­riks tu­li kol­man­dat kor­da jär­jest Ret­ro Com­pa­ny
Järgmine artikkelANTS AA­MA­NI­LE Val­ge­tä­he IV klas­si teenetemärk