Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja esi­koht läks Park­si võist­kon­na­le

775

MART SCH­MEIDT

8. mail toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas tä­na­vu­se mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja vii­ma­ne, 7. mäng. Osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Tor­mi­hoia­tus, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed. Vii­ma­sel eta­pil saa­vu­tas esi­ko­ha võist­kond Mes­sa 38 punk­ti­ga. Või­du­kas võist­kon­nas män­gi­sid Sir­je Vool­maa, And­res Suik, Eve­lin Ka­nar­bik, Mar­gus Üle­jõe ja Sir­je Kruu­se­ment. Tei­seks tu­li 34 punk­ti­ga võist­kond Su­va­li­sed (An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Ri­ho Ka­ru ja Kai­do Rei­man) ja kol­man­daks 30 punk­ti ko­gu­nud Park­si võist­kond koos­sei­sus Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask.

Kok­ku­võt­tes või­tis Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja lõp­pe­nud hooa­ja mär­ki­mis­väär­se edu­ga Park­si võist­kond koos­sei­sus En­del Soo, Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask. Ne­mad tee­ni­sid kok­ku 231 punk­ti. Järg­nes 197 punk­ti­ga võist­kond Tor­mi­hoia­tus koos­sei­sus Alek­sei Ba­bu­rin, Peep Kask, An­ge­li­ka Va­ris, Ni­ko­lai Iva­nov, Val­dur Hü­va­to ja Ül­le Kös­ter ning kol­mas oli Mes­sa 194 punk­ti­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­ja ha­ka­ti ta­ga­si ko­li­ma Kiiu mõi­sa
Järgmine artikkelVälistudengite pakutud ettevõtted Kuusalu valda ja Loksale – Hara Missioon, Lahemaa Eliksiir, Kolga Mõisa Kinnisvara