KAI­DO EE­POLD asen­dab vo­li­ko­gus MAR­GUS SOO­MI

773
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mar­gus Soom esi­tas 11. juu­nil aval­du­se pea­ta­da te­ma vo­li­tu­sed ­vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks. Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas ta vo­li­tu­sed ku­ni 17. sep­temb­ri­ni ja kin­ni­tas sel­leks ajaks vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­liik­me, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Kai­do Ee­pol­di. Mar­gus Soom kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et volituste peatamise põh­ju­seid on mit­u ja see on pi­kem jutt. Ala­tes 18. det­semb­rist 2018 Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tit pi­da­nud Mar­gus Soom as­tus omal soo­vil ame­tist ta­ga­si 5. mail 2020.

Eelmine artikkelLee­si pood avab lau­päe­val ost­ja­te­le uk­se
Järgmine artikkelVo­li­ko­gu lõ­pe­tas Kuu­sa­lu tee­de töö­rüh­ma te­ge­vu­se