Ka­ha­la uus kü­la­va­nem on JAN­NO LAEN­DE

31
Janno Laende

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ka­ha­la kü­la­va­ne­maks Jan­no Laen­de. Ta va­li­ti kü­la­va­ne­maks Ka­ha­la kü­lae­la­ni­ke kor­dus­koo­s­o­le­kul, esi­me­sel koo­so­le­kul ei ol­nud Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dis nõu­ta­vat kvoo­ru­mit. Kor­dus­koo­so­le­kul Kol­ga muu­seu­mis osa­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne. Kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks esi­ta­ti ain­sa­na Jan­no Laen­de, te­ma poolt olid kõik koo­so­le­kul osa­le­nud 10 ini­mest, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Ka­ha­la kü­la ela­ni­kud. Kü­la­ko­gus­se kin­ni­ta­ti uue kü­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kul Ii­vi Rool, Jaa­nus Hein, Ma­ti Kon­ton, Ul­vi Meier, Vei­ko Kurg, Hei­go Vi­ja, Ma­rie Tamm­saar ja Ve­ro­ni­ka Laen­de. Koo­so­le­kul rää­gi­ti Ka­ha­la-Soo­rin­na tee­lõi­gu ohu­tu­maks muut­mi­sest, sest sin­na piir­kon­da on ko­li­nud las­te­ga pe­re­sid ja teel puu­dub kii­ru­se­pii­rang. Veel aru­ta­ti, ku­hu saaks luua ava­li­ku li­gi­pää­su Ka­ha­la jär­ve­ni, sest se­da ümb­rit­se­vad era­val­du­sed. Jut­tu oli ka nõr­gi­ma­te ko­gu­kon­na­liik­me­te abis­ta­mi­sest ning kü­la krii­si­val­mi­so­le­kust ja -koo­li­tus­test.

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma kon­kur­si­le esi­ta­ti üks pak­ku­mi­ne
Järgmine artikkelAni­ja val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list