Käib Kodasoo külamaja ehitus

879

Kodasoo elumajadest veidi eemal asuval munitsipaalmaal on alanud külamaja ehitus. Selleks taotleti toetusraha PRIAst. Külavanem Katrin Pahk ütles, et maja ehitusega tegeleb külaelanikest suur tiim, nüüd on jõutud niikaugele, et peagi on oodata sarikapidu.