Keh­ra krun­ti­de oks­jo­nid nur­ju­sid

44
Elamukrundid Kehra linnas aadressidel C. R. Jakobsoni 11, 13 ja 15

Ani­ja val­la­va­lit­sus pa­ni Keh­ra Mul­la ja Ja­kob­so­ni tä­na­va aren­du­ses kolm ela­muk­run­ti oks­jo­ni­le. Kui­gi kuu­lu­tus­tel oli oks­jo­ni­kes­ku­ses os­ta.ee pal­ju vaa­ta­mi­si, pak­ku­mi­si ei teh­tud. Krun­ti­de alg­hin­nad olid 60 000-69 000 eu­rot, mis olid kin­nis­va­ra­hin­da­ja hin­na­tud tu­ru­väär­tu­sed. Val­la­va­lit­sus teeb vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku alg­hin­du alan­da­da.

Eelmine artikkelÕpe­ta­ja­te st­reik Ida-Har­jus
Järgmine artikkelAni­ja val­la­ju­hid rää­ki­sid RKIKi esin­da­ja­ga kerg­liik­lus­teest