KA­TA­RINA HE­LEE­NA VAHT­RA Vet­last või­tis Eu­roo­pa MV 3. ko­ha

969
KATARINA HELEENA VAHTRA

11.-12. ok­toob­ri­ni Por­tu­ga­lis toi­mu­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Ki­mu­ra shu­ko­kai ka­ra­tes saa­vu­tas Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra Ani­ja val­last Vet­last tüd­ru­ku­te ka­det­ti­de ras­ke­kaa­lu ku­mi­tes 3. ko­ha.

Kok­ku võit­sid Ees­ti koon­di­se liik­med EMil 12 me­da­lit: 5 kul­da, 1 hõ­be­da ja 6 pronk­si.
Ala­ve­re põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra tree­nib ka­ra­tek­lu­bis Im­pact. Ta on shu­ko­kai ka­ra­te­ga te­ge­le­nud 8 aas­tat, võit­nud sel­le aja jook­sul li­gi 100 me­da­lit ja üle 30 ka­ri­ka­võist­lus­te poo­diu­mi­ko­ha.

2018. aas­tal osa­les ta Ki­mu­ra shu­ko­kai maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel ning tu­li ku­ni 14aas­tas­te tü­tar­las­te seas maail­ma­meist­riks. See saa­vu­tus ni­me­ta­ti tä­na­vu veeb­rua­ris Ani­ja val­la aas­ta spor­di­teoks.

Ka­ta­rina He­lee­na Vaht­ra ees­märk on võis­tel­da olüm­pia­män­gu­del – järg­mi­sel OMil To­kios saa­vad esi­mest kor­da osa­le­da ka ka­ra­te­kad.

Eelmine artikkelSundväljarändest läände
Järgmine artikkelAru­kü­las hak­kab lund lük­ka­ma Ki­vi­luks