RMK pole nõus Aruküla männikus lageraie keelamisega

3189
Aruküla männikut peetakse Raasiku valla üheks sümboliks, mändi on kujutatud ka valla vapil. Foto Ilmar Pullerits

Ligi kuu aega tagasi sai Raasiku vallavalitsus kirja rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnalt. Teatati, et ministeeriumi poole pöördus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuna neil on Raasiku vallavalitsusega valla üldplaneeringuga seotud lahendamata erimeelsusi.

Erimeelsus on seotud Aruküla ühe sümboliga – kümneid hektareid hõlmava männikuga, kus on nii era-, valla kui riigimaid. RMK-l on seal üle 31 hektari metsa. Vallavalitsus soovib valla uues üldplaneeringus fikseerida, et Aruküla männikus on lageraie keelatud. RMK pole sellega nõus, soovitas sätestada, et männikus majandatakse metsa omaniku ja omavalitsuse kokkulepitud metsade majandamise kava alusel. Vallavalitsuse meelest ei anna see piisavat kindlust väärtusliku ala kaitsmiseks.

Juulis arutasid vallavalitsuse ja RMK esindajad Aruküla männikuga seotut vallavalitsuse initsiatiivil toimunud kohtumisel. Pärast seda lubas vallavalitsus kaaluda, kas ja millistel tingimustel ollakse nõus lageraiet lubama, kuid jäi siiski esialgse seisukoha juurde.

„Aruküla männik on olulise avaliku huviga puhkeala ning selle säilimiseks on vaja keelata lageraied, mis kahjustaksid puhkeala kasutamist kuni 50 aasta jooksul, kuni mets taastub. Me ei ole vastu metsade targale majandamisele, kuid kahjuks on piisavalt näiteid, kus suuremahulised lageraied on kogu piirkonna esteetiliselt rikkunud,“ põhjendas vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets.

Ta lisas, et RMK tegi ettepaneku nimetada Aruküla männik niinimetatud KAH-alaks ehk alaks, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi. Sellisel puhul tutvustatakse kavandatavat kohalikule kogukonnale pool aastat ette: „Aga mida tähendab tutvustamine? RMK tuleb kohale ja tutvustab oma raieplaane. Võib arvata, et inimesed ei ole sellega nõus, kuid mida see enam muudab? RMK-l on linnuke kirjas, plaane on tutvustanud ja saag tõmmataksegi käima.“

RMK peametsaülem Andres Sepp nimetas vallavalitsuse soovi arusaamatuks ja kommenteeris, et RMK on Aruküla männikus lageraie keelamise vastu, kuna on kohustus tagada ka järeltulevatele põlvedele väärtuslikud metsad: „Lihtne on keelata kõik lageraied ja öelda, et mets saab ise hakkama – saab küll, aga kas see on selline mets, mida tahame pärandada oma lastele?“.

Ta selgitas, et lageraiete keelamine ei taga metsade kvaliteetset uuendamist, kuna neid vaid turberaietega uuendades ei jätku noortele mändidele kasvamiseks piisavalt valgust ja toitaineid ning mullastiku tõttu hakkaksid domineerima lehtpuuliigid. Peametsaülem lisas, et lageraiet saab kasvama jäetavate puude arvu ja asetusega kujundada turberaiele visuaalselt üsna sarnaseks.

RMK ettepanek on koostada Aruküla männikus riigile kuuluvale metsale väiksemate lageraiete pikaajaline kava: „Selle eesmärk on viia piirkonna männikute vanuseline jaotus ühtlasemaks, uuendades männikuid kümneaastase perioodi jooksul korraga umbes 8 hektari ulatuses, seejuures ei alustata uue langiga enne, kui eelmisele istutatud männid on kasvanud noorendikuks. Sellise lageraiete mahuga uuendataks Aruküla metsad 30 aasta jooksul.“

Otsustav sõna on ministeeriumil
Oktoobris saatis vallavalitsus vajalikud kooskõlastused läbinud üldplaneeringu rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Ministeeriumile saadeti ka selgitus, miks ei nõustuta RMK ettepanekuga Aruküla männiku kohta.

Raasiku vallavalitsuse liige Aare Ets: „Kohaliku omavalitsuse ainupädevus on oma territooriumil kohalikku elu suunata ja seda soovimegi teha. Üldplaneering on valla kõige pikemaajalisem arenguplaan, millega suunatakse maakasutust ja asustust paljudeks aastateks. Kui omavalitsus ei saa planeeringu üle otsustada, milleks seda siis üldse vaja? Kavatseme teha volikogule ettepaneku võtta Aruküla männik kohaliku kaitse alla.“

RMK peametsaülem Andres Sepp: „RMK vaidleb vastu sellele, et metsade majandamise kohta otsuste tegemise õigus võetakse omanikega kokku leppimata vallaametnike kätte. Neil on lihtne raieid keelata, kuid kohustust ja vastutust, et Aruküla kandis oleks ka saja aasta pärast kauneid metsi, vald sellega ei võta.“

Eelmine artikkelSundväljarändest läände
Järgmine artikkelAru­kü­las hak­kab lund lük­ka­ma Ki­vi­luks