Ju­min­da me­re­pääst­jad võõ­rus­ta­sid ük­sik­va­ne­ma­te lap­si

422

Möö­du­nud lau­päe­val kor­ral­das MTÜ Isa­ta Las­te Heaks Ha­ra sa­da­mas ük­sik­va­ne­ma pe­re­de las­te­le väl­ja­sõi­du. Lap­sed koh­tu­sid vee­pääs­te­koer­te ja nen­de tree­ne­ri­te­ga ühin­gust Mär­jad Kä­pad ning Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te­ga. Koe­rad koos tree­ne­ri­te­ga de­monst­ree­ri­sid, kui­das pääs­ta up­pu­jat. Me­re­pääs­te­kaa­ter Var­va­ra viis lap­sed me­re­sõi­du­le, see­jä­rel oli neil sa­da­mas koh­tu­mi­ne ko­ha­li­ke va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te­ga, kes rää­ki­sid oma tööst ja tut­vus­ta­sid pääs­te­va­rus­tust.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­da näi­tas tu­ris­mip­ro­jek­ti part­ne­ri­te­le La­he­maa kü­las­tus­koh­ti
Järgmine artikkelJalg­rat­tas­por­di ve­te­ra­ni­de kok­ku­tu­lek Ju­min­dal