Jõu­lu­puud Keh­ras, Kiius ja Lok­sal

188

Esi­me­sel ad­ven­dil süü­da­ti küün­lad kuus­ke­del nii Ida-Har­ju lin­na­des kui ka ale­vi­kes. Aeg­vii­dus, Aru­kü­las, Kuu­sa­lus, Kol­gas ja Raa­si­kul on jõu­lu­küün­lad sea­tud kas­va­va­te­le kuus­ke­de­le. Aegviidu jaama juurde istutati jõulukuusk aastal 2014. Keh­ras­se tõi Üle­jõe kü­last jõu­lu­kuu­se Han­nes Pik­kel. Kiiu mõi­sa et­te sea­tud jõu­lu­kuusk on saa­dud Nõm­me­ves­kilt Ran­do Noos­kalt. Lok­sa lin­nap­lat­si­le tõi kuuse OÜ Kangro Haljastus Rakvere külje alt.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Lok­sa kool ning Kol­ga las­teaed saa­vad si­se­ter­vi­se­ra­ja
Järgmine artikkelSAN­NE SÄÄR: „Kuu­sa­lu, Kol­ga ja ka Lok­sa koo­li­noor­te ühi­sü­ri­tu­si võiks ol­la roh­kem.“