„Igal lap­sel oma pill“ toe­tu­sed muu­si­ka­koo­li­de­le

1415

Ees­ti Va­ba­riik 100 pro­jek­ti „Igal lap­sel oma pill“ ko­mis­jon kin­ni­tas tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru toe­tu­sed. Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind saab 550 eu­rot: 140 eu­rot elekt­ri­ki­tar­ri, 130 eu­rot ki­tar­ri­või­men­di, 170 eu­rot bass­ki­tar­ri ja 110 eu­rot bass­ki­tar­ri või­men­di ost­mi­seks. Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li­le an­tak­se 3650 eu­rot: 1000 eu­rot tim­pa­ni, 1850 eu­rot met­sa­sar­ve ja 800 eu­rot te­nor­sak­so­fo­ni jaoks. Lok­sa muu­si­ka­koo­li­le eral­da­tak­se 4440 eu­rot: 4000 eu­rot pia­nii­no ja 440 eu­rot trom­pe­ti ost­mi­seks.

Eelmine artikkelViru ra­bas val­mis esi­me­ne laud­tee 40 aas­tat ta­ga­si
Järgmine artikkelAI­DI GER­DE TUISK avas või­du­kalt maan­tee­hooa­ja või­du­ga