RMK avalik koosolek Aegviidu metsas

41
Pla­nee­ri­tud raie­te ka­va aas­ta­tel 2022-2031 Aeg­vii­du La­vas­saa­re ja Pu­ki­mäe ter­vi­se- ja mat­ka­ra­da­de ümb­ru­ses. LR (lilla) – la­ge­raie.

Esmaspäeva õhtul kutsus Ida-Harju metsaülem Andrus Kevvai Aegviidu piirkonna elanikke metsa, Lauassaare ja Pukamäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule. Kohal oli paarkümmend inimest. Arutati veel kord läbi kõik kohalike elanike ja omavalitsuse ettepanekud metsatööde paremaks korraldamiseks. Pärast Aegviidu rahvamajas 19. märtsil toimunud koosolekut RMKle saadetud kohalike elanike ettepanekutes oli põhiline vastuseis metsakavas välja pakutud lageraietele. Elanikud leidsid, et lageraie enamuses RMK pakutud kohtades pole lageraie põhjendatud, see on vajalik vaid vanades kuusikutes, mujal tuleks metsamajandamiseks kasutada valikraiet. Anija vallavanem Riivo Noor rääkis, et esmaspäevasel koosolekul lepiti kokku, raiete puhul ei tehta metsi täiesti lagedaks, 40 protsenti puudest jäävad kasvama. Lageraie tehakse ühel tükil, mida metsauuenduslikult pole võimalik alles jätta. Osadel tükkidel lükati raieaeg 2030. aastasse, kuna kõrval on praegu veel raiesmik või noorendik. „Arvan, et saime väga hea kompromissi. Metsaülem teeb ettepanekute põhjal uue plaani, sinna on võimalik veel nädal aega esitada täiendusi-ettepanekuid. Kui RMK kava uus redaktsioon on selline, nagu koosolekul kokku leppisime, siis kirjutan sellele alla,“ rääkis vallavanem.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus val­mib mais
Järgmine artikkelVelko AV juhataja kohusetäitja on Enn Pung