Huvi­koo­li­de õpi­las­te head tu­le­mu­sed kon­kurs­si­del

1208

Lõp­pe­va õp­peaas­ta jook­sul on hu­vi­koo­li­de õpi­la­sed osa­le­nud edu­kalt piir­kond­li­kel kon­kurs­si­del.

Aru­kü­la Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind

Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni akor­dio­niõ­pi­las­te kon­kur­sil saa­vu­tas Elis En­ni­ka 2. va­nu­se­rüh­mas 1. ko­ha ja Kärt So­ko­lov 3. ko­ha. Ka Ro­bert Ot­sing sai 3. ko­ha. Ka­di Mia Pir­rus 0 va­nu­se­rüh­mast päl­vis dip­lo­mi. Kõi­gi õpe­ta­ja on Eve Vendt. Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni keel­pil­liõ­pi­las­te kon­kur­sil osa­le­sid viiu­li­õpi­la­sed. Sas­kia Vain­sa­lu 2. klas­sist sai 2. ko­ha ja Mar­ta Vill 1. klas­sist 3. ko­ha. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on Glai­re He­li­laid-Ru­ben, kont­sert­meis­ter oli Mae Trump
Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni ki­tar­riõ­pi­las­te kon­kursil sai Kris­to­fer Vaik­saar 2. va­nu­se­rüh­mast tä­nu­kir­ja loo hea esi­tu­se eest. Te­da õpe­tab Kai­do Ko­du­mäe.
Keh­ra Kuns­ti­de­kool
Loo­de Ees­ti re­gioo­ni keel­pil­liõ­pi­las­te kon­kur­sil osa­le­nud Je­li­za­ve­ta Gav­ril­juk päl­vis 3. ko­ha. Li­sett Han­sen sai dip­lomi hea esi­ne­mi­se eest. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on Kai­sa Vaa­gen.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool
Mii­kael Mart­ti Va­tu­nen saa­vu­tas va­ba­riik­li­kul met­sa­sar­ve kon­kur­sil 3. ko­ha. Te­da õpe­tab Ott Kask.

Lok­sa muu­si­ka­kool
Akor­dio­niõ­pi­las­te re­gioo­ni­kon­kur­sil sai Uku Trol­la 1. va­nu­se­rüh­mas 3. ko­ha. Tema õpe­ta­ja on Eri­ka Ka­se­ta­lu.
Ki­tar­riõ­pi­las­te kon­kurss sai Elii­sa Gus­se­va 3. va­nu­se­rüh­mas 3. ko­ha, te­da õpe­tab Na­tal­ja Frank.
An­na Elii­sa­bet Mänd saa­vu­tas puu­puhk­pil­li­de re­gioo­ni­kon­kur­sil ja ka va­ba­riik­li­kul kon­kur­sil 3. ko­ha. Te­ma õpe­ta­ja on Eri­ka Ka­se­ta­lu, kont­sert­meis­ter oli Ala­ri La­he.

Eelmine artikkelTub­li­de õpi­las­te tun­nus­ta­mi­ne
Järgmine artikkelSel­gu­sid Har­ju­maa ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid