Kohalik rahvas ei pääse Kuusalu Alexela tanklasse

3541

Maanteeamet ei luba Kuusalu viaduktil asuvale tanklale lisajuurdepääsu teha.

ASile Alexela Oil kuuluv tankla asub Kuusalu aleviku külje all, Tallinna-Narva maantee viaduktil Narva poole suunduva sõiduraja ääres. Bensiinijaam on ehitatud endisele autoinspektsiooni kontrollposti maa-alale.

Pärast viimatist maanteeremonti likvideeriti läheduses olnud tagasipöördekohad ning kohalikel elanikel ei ole enam võimalik tankimas käia liiklusreegleid rikkumata – kui just ei sõideta mööda maanteed kilomeetreid eemale Kiidu, kus saab keerata õigele sõidurajale.

Enamik Kuusalu ja selle ümbruse inimestest rikuvad seetõttu juba mitu aastat liik­luseeskirja, kui nad suunduvad viaduktile tankima kõrvalteedelt. Suuremalt jaolt tehakse nii, et tullakse Kuusalu poolt küljest viadukti kõrvalt trassile, keeratakse vastassuunavööndisse ja sealt üle Tallinna poolt tuleva sõiduraja tanklasse. On ka autojuhte, kes jätavad trassile jõudes auto samasse suunda ja tagurdavad bensiinijaamani.

Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa võttis volikogu aprillikuu istungil repliigi korras sõna, kirjeldas liiklusohtlikku olukorda Alexela Oil tankla juures ning küsis, kas vallavalitsus võiks otsida lahendusi. Samast probleemist rääkis ta maikuus volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile ning pöördus e-kirjaga ka firma Alexela Oil poole. Alexela Oil juhatuse liige Ain Kuusik vastas, et vallavolikogu võiks algatada detailplaneeringu, millega lahendada sissesõit tanklasse Kuusalu aleviku poolt tulevatele klientidele.

Sulev Valdmaa palus vallavalitsuselt sisulist vastust, kuidas vallavalitsus ja volikogu kavatsevad kaasa aidata juurdepääsutee rajamisele.  

Kuusalu vallavalitsus saatis juuni alguses maanteeameti Põhja regioonile kirja ning küsis, kas ja millistel tingimustel on võimalik lahendada ASi Alexela Oil tankla juurdepääsu probleem.

Maanteeameti Põhja regiooni direktori asetäitja Aivo Salumi saadetud vastuses on öeldud, et see bensiinijaam on mõeldud ainult Tallinna-Narva suunalise liikluse teenindamiseks ning nõuetekohane juurdepääs on tagatud. Kohaliku liikluse teenindamine põhimaanteelt ei ole võimalik ning tuleks kasutada Kiiu tanklat või rajada vastavalt kehtestatud detailplaneeringule Teeäärse kinnistule uus tankla, mis teenindaks ka läbivat liiklust.

Teeäärse kinnistu asub kaupluse Emart ja Kuusalu Tööstuspargi vahele jääval alal. See kuulub EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudusele. Vallavalitsus tellis koostöös kogudusega aastaid tagasi detailplaneeringu, alale on kavandatud uus vallamaja, kauplusehooneid ja ka bensiinijaam. Kuusalu volikogu on detailplaneeringu kehtestanud septembris 2007.

Kuusalu vallavalitsus arutas paar nädalat tagasi tankla juurdepääsutee probleemi ning leidis, et tuleks uurida, kas Alexela Oil oleks valmis paigaldama lisatankuri Kuusalust Tallinna-Narva maanteele suunduva pealesõidu äärde Bensiinijaama kinnistule.

ASi Alexela Oil müügi­arendusdirektor Aivar Räim ütles, et praeguse liiklusskeemi ja maade kuuluvuse tõttu ei ole probleem lahendatav: „Tänapäeval jagunevad tanklad ühte liiklussuunda teenindavateks ning oleme sellega arvestanud. Praegu on see meile Kuusalus tasuv projekt. Iseküsimus on, kas kujuneb enam kasulikuks, kui hakata investeerima. Mingi hulga inimeste probleem saaks siis lahendatud, aga kas see oleks ka firmale hea? Arvestades Kuusalu elanike hulka, on kaheldav, kas teise tankla rajamine viadukti alla oleks mõistlik. Paraku on suurte asulate läheduses ikka selliseid olukordi, kus bensiinijaam paikneb põhimaantee kõrval ning kohalikel elanikel on selle juurde keeruline pääseda.“

Ta lisas, et Alexela Oil on Kuusalu tankla asjus korduvalt pöördunud maanteeameti poole, kuid kogu aeg on selgitatud, et Tallinna-Narva maantee on esimese klassi põhimaantee, kiirused on suured, täiendavaid tagasipöördeid ei tehta.

Küsimusele, kas olemas­oleva tankla lähedusse pealesõidu juurde võiks tuua lisatankuri, vastas ta, et see tähendaks ikkagi otsekui teise tankla rajamist.

„Oleme avatud läbirääkimisteks ja soovime, et Kuusalu elanikud saaksid tankida ning neil oleks bensiinijaama võimalik sõita legaalselt,“ lausus Aivar Räim.

Kuusalu aleviku rahva jaoks on lähim bensiinijaam Tektoon-A Kiius, sinna saab sõita liikluseeskirja rikkumata.

Sulev Valdmaa lubas probleemiga edasi tegeleda.

Eelmine artikkelPõllumajandusminister avas Anija kanala
Järgmine artikkelKiiu-Kuusalu kergliiklusteeks 320 000 eurot