HC Keh­ra D2-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad

1956
Ees­ti tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võit­jad – HC Keh­ra kä­si­pal­li­poi­sid koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

Ees­ti tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võit­jad – HC Keh­ra kä­si­pal­li­poi­sid koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

13.-15. ok­toob­ri­ni toi­mu­sid Viim­si val­las, Haab­nee­me ja Rand­ve­re koo­li võim­las Ees­ti tä­na­vu­sed kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lu­sed D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2006 ja hil­jem) noor­mees­te­le.

Osa­le­sid 15 mees­kon­da, kes ja­ga­ti kol­me alag­rup­pi, pä­rast alag­ru­pi­män­ge män­gi­ti ko­ha­män­gud. B-alag­ru­pi või­tis HC Keh­ra mees­kond, kes alis­tas kõik vas­ta­sed: HC Tal­las või­de­ti 19:12, SK Ta­pa 22:21, HC Tal­linn 2. võist­kond 30:16 ning HC Tal­linn 5. võist­kond 25:13. Kol­me pa­re­ma mees­kon­na va­he­lis­tes ko­ha­män­gu­des alis­tas HC Keh­ra Tal­la­se 20:13 ja män­gis Põl­va Spor­di­koo­li­ga vii­ki 18:18 ning tu­li Põl­va SK ja Tal­la­se ees Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks.

HC Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid De­nis Leo­ke, Os­kar Luks, De­nis Vi­nog­ra­dov, And­reas Kot­kas, Sil­var Sa­lu­mäe, And­reas On­na, Hend­rik Lill­soo, Mar­tin Le­pik, Ste­ner Si­rel, Mar­tin Kik­kas, Ro­nan-Memp­his An­nuk, tree­ne­rid on Ind­rek Lill­soo ja Mart Raud­sepp. De­nis Leo­ke va­li­ti tur­nii­ri pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks, Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks Sil­var Sa­lu­mäe.

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel osa­le­sid ka Aru­kü­la SK noo­red. Ne­mad said A-alag­ru­pis 4 punk­ti­ga 3. ko­ha. Vil­jan­di SK­le kao­ta­ti 12:28 ja HC Tal­linn 1. võist­kon­na­le 18:26, kuid alis­ta­ti HC Tal­linn 3. võist­kond 18:14 ja HC Tar­tu 20:7. Män­gu­des 7.-9. koh­ta­de­le kao­ta­sid tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi hoo­le­alu­sed SK Ta­pa mees­kon­na­le 12:27 ja alis­tas Val­ga Kä­va­li 20:16 ning lõ­pe­tas ka­ri­ka­võist­lu­sed 8. ko­ha­ga. Mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Kris­to­fer Lied­mann.