Har­ju­maa kau­neim ko­du on Aru­kü­las

216

HO­Li kor­ral­da­tud maa­kond­li­ku kon­kur­sil „Har­ju­maa kau­nis ko­du 2022“ va­li­ti kolm võit­jat. Har­ju­maa üks kau­ni­test ko­du­dest asub Aru­kü­las. Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­ku Olev-Jaan Var­re­se üle 50 aas­ta ta­ga­si ra­ja­tud ko­dus jät­kab isa tööd Mar­gus Var­res pe­re­ga. Maa­kond­li­ku kon­kur­si ko­mis­jo­ni hin­nan­gul on üs­na väik­sel ter­ri­too­riu­mil häs­ti ta­sa­kaa­lus­ta­tud nii ilu- kui tar­beaed, sa­mas ka pii­sa­valt õh­ku ja ruu­mi: „Iluaia poo­lel on pea­mi­ne pil­gu­püüd­ja ve­si­roo­si­de­ga bas­sein ja suur pu­nas­te pe­lar­goo­ni­de­ga kõrg­pee­nar. Tä­na­val ter­vi­tab möö­du­jaid lop­sa­kas viir­puu, os­kus­li­kult lõi­ga­tud vil­ja­puu­de­ga aed rõõ­mus­tab ke­va­del õi­te ning sü­gi­sel vil­ja­de­ga. Tar­beaias on aas­ta­küm­neid hoo­le­ga kor­ras hoi­tud kas­vu­hoo­ne, lop­sa­kas kar­tu­li­maa ja nu­ti­kalt la­hen­da­tud maa­si­kais­tan­dus.“ Maa­kond­li­ku kon­kur­si võit­jaid päl­vi­vad Va­ba­rii­gi Pre­si­den­di tun­nus­tu­se ning HOL tun­nus­tab neid sü­gi­sel Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tä­nuü­ri­tu­sel.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelKunst­nik And­rei Je­go­ro­vi maa­lid Keh­rast