Harju avalikud bussiliinid teenisid oodatust 1,4 miljonit krooni vähem

953

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus osanike üldkoosolek kohustas juhatust töötama välja tegevusplaani puudujäägi katmiseks.

Selle aasta esimese kvartaliga on Harju maakonna avalikud bussiliinid teeninud kavandatust 1,4 miljonit krooni vähem piletitulu. See on ligi 10 protsenti selle aja peale planeeritud sissetulekust.

Paar nädalat tagasi toimunud üldkoosolekul esitas Harjumaa Ühistranspordikeskuse (ÜTK) juhatus osanikele ettepaneku vähendada puudu jääva osa katmiseks neid bussiliine, mis kattuvad kommertsliinidega. Kuid üldkoosolek ei olnud sellega nõus.

Harju ÜTK juhatuse esimees, Raasiku vallavanem Andre Sepp ütles, et teine variant oleks suurendada bussipiletite hinda, kuid ka seda ei pidanud üldkoosolek sobivaks lahenduseks: „Piletitulu on vähenenud ja selles on selge roll töötusel. Kui pole enam tööd, ei sõideta bussiga tööle ja tagasi. Ühistranspordikeskuse juhatus on andnud MTÜ tegevjuhtkonnale korralduse pidada vedajatega läbirääkimisi tariifide vähendamiseks ning leida võimalusi sõitjate juurdetoomiseks. Kui võtta vähemaks liine või tõsta piletihinda, võidakse sõitmisest veelgi loobuda ja see vähendaks omakorda piletitulu.”

Harju ÜTK on esitanud majandusministeeriumile taotluse, et keerulise majandusliku seisu tõttu antaks reservist 1,7 miljonit krooni toetust – I ja juba ka II kvartali puudujäägi katteks.

Sel neljapäeval kogunesid ÜTK juhatus ja omavalitsuste esindajad. Tegevdirektor Ago Kokser ütles, et lepiti kokku,  üldkoosolek toimub augustis, siis peaks juhatus ning tegev­juhtkond tutvustama ettepanekuid, kuidas raskest olukorrast välja tulla.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse moodustasid maakonna 25 omavalitsust 2004. aasta septembris, maakonna ühistransporti korraldab MTÜ 2005. aasta algusest. ÜTK on sõlminud lepingud avalike liinide vedajatega ja maksab kulude eest, piletitulu laekub ÜTKle.       

Eelmine artikkelLeiti suurtükimürsk
Järgmine artikkelKuusalu Autobaasi VOLVO-buss läbis 1000 kilomeetrit