Har­ju või­du­tu­le toob MAR­GIT AMER

1073

Või­du­pü­ha tä­na­vu­sel pa­raa­dil Rak­ve­res võ­ta­vad pre­si­den­dilt või­du­tu­le vas­tu ja vii­vad oma ko­du­maa­kon­da­des­se Kait­se­lii­du tee­ne­kad noor­te­ju­hid. Har­ju­maalt lä­he­vad või­du­tuld too­ma Lok­sa noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, üle 10 aas­ta Lok­sa ko­du­tü­tar­de rüh­ma ju­hen­da­nud Mar­git Amer ja en­di­ne Nis­si val­la­va­nem, aas­taid noor­kot­kas­te­ga te­ge­le­nud Hei­ki Pa­jur. Või­du­tu­li tuuak­se pa­raa­dilt 23. juu­nil Har­ju maa­kait­se­päe­va­le, mis tä­na­vu toi­mub Kii­lis. Sealt vii­vad oma­va­lit­sus­ju­hid tu­le en­da ko­du­kan­ti. Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam süü­tab val­la jaa­ni­tu­le Keh­ras ning jaa­ni­tu­led Ala­ve­res, Voo­sel ja Keh­ras Põr­gu­põh­jas. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ütles, et valla jaanituld ei peeta, kes soovib võidutulega oma jaanituld süüdata, andku talle teada. Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi viib või­du­tu­le Raa­si­ku jaa­ni­tu­le­le. Või­du­tu­li jõuab ka Lok­sa jaa­ni­tu­le­le.