Anija valla Lepatriinu lasteaiale 2200 eurot

1103

Lepatriinu lasteaia tehnosüsteemid on amortiseerunud ja direktor Jana Lass esitas vallavalitsusele taotluse nende ümberehitamiseks. Vallavalitsus eraldas reservfondist 2200 eurot ehk 33 016 krooni Lepatriinu lasteaiale sisemiste tehnosüsteemide renoveerimisprojekti koostamiseks.