Ettevõtete ja tööotsijate kohtumispaik – töö- ja karjäärimess

1451

ILLINOR SIEBOLD,

töötukassa
tööandjate
konsultant

27. septembril korraldab töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond töö- ja karjäärimessi Kultuurikatlas. Mess on mõeldud kõigile inimestele: töötavatele, tööd otsivatele, õppivatele, pensionipõlve pidavatele, eesti emakeelega või muud keelt kõnelevatele, ka vähenenud töövõimega inimestele. Messilt leiab tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjäärinõustamise, tasuta tööalase õigusnõustamise ja palju muud huvitavat. Mess on ligipääsetav ka vähenenud töövõimega inimestele.
Messile tulevad ligi 80 tööandjat nii Eestist kui teistest Euroopa riikidest, esindatud on ka riigisektori asutused. Pakutakse lihttööd ja spetsialisti ametikohti, nii täis- kui osalist tööaega, samuti lühiajalisi tööampse.
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad tööd valida, CVd kirjutada, teste teha, õpetavad,kuidas võiks töövestlusel käituda. Kui mõnel noorel on soov välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES esindajatega, kes tutvustavad oma riigitööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida teise riiki elama asumisel silmas pidada.
Messile tasub tulla ka pensionipõlve pidaval inimesel. Kuna Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba praegu hea meelega vanemaealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi. Praeguseks on ümber lükatud mitmed varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on välja selgitatud, et ligikaudu 70 protsenti vanemaealistest inimestest ei puudu töölt haiguse tõttu. Samuti ei vasta tõele see, et õppimisvõime vanusega halveneb – vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.
Messi tasub külastada ka neil, kes parasjagu tööd ei otsi. Messi seminariprogramm räägib muutustest tööturul: mis ametid jäävad ja mis kaovad, kas kõigile sobib ettevõtja tee, kuidas oma oskused enda kasuks tööle panna ja muud huvitavad teemad. Esinema tulevad Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, disainer Margus Tammemäe (Ruutu Kuus OÜ), kunstnik Kamille Saabre, tööampsude vahendaja GoWorkABit, ettevõtja ja kalasõber Vladislav Koržets, personalijuht Helo Tamme (ISS Eesti AS), turundaja ja värbamisekspert Paavo Heil (Brandem Baltic OÜ).
Samuti toimuvad töötoad. Varasematel messidel on väga menukaks osutunud stressi ja läbipõlemise ennetamisest kõnelevad töötoad. Lühiseminaridel räägime töötamisvõimalustest välismaal ja töötukassa teenustest. Messikülastajate küsimustele vastavad meie koostööpartnerid maksu- ja tolliametist, tööinspektsioonist ja sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid.
Messil saab tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib tulla ka juba töötav inimene. Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi hiilima, kui tundub, et tahaks tööelus muudatust või on soov õppida uut ametit. Nõustame CV koostamisel ning aitame valmistuda tööintervjuuks. Ka tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete ettevõtluse poole, kuid seda varjutavad kõhklused. Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse www.minukarjaar.ee.
Messil osalevad tööandjad, messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside kodulehelt www.toomess.ee.