Et­te­pa­ne­kud Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se

100

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das 25. maist ku­ni 16. juu­ni­ni idee­kor­je kaa­sa­va ee­lar­ve raa­mes pa­ri­ma rah­vaal­ga­tus­li­ku pro­jek­ti leid­mi­seks. Kaa­sav ee­lar­ve ava­ti Raa­si­ku val­las tä­na­vu esi­mest kor­da, val­lee­lar­ves­se on rah­vaal­ga­tus­li­ke pro­jek­ti­de jaoks ka­van­da­tud 10 000 eu­rot. Et­te­pa­ne­kuid sai esi­ta­da val­la­ga seo­tud in­ves­tee­rin­guob­jek­ti­de ra­ja­mi­seks või ava­li­ke üri­tus­te või muu­de val­la jaoks olu­lis­te te­ge­vus­te kor­ral­da­mi­seks ava­li­kus ruu­mis. Täh­ta­jaks esi­ta­ti val­la­va­nem Raul Sie­mi sõ­nul 4 et­te­pa­ne­kut, mil­lest nõue­te­le vas­ta­sid 3, üks et­te­pa­nek oli esi­ta­tud li­sa­do­ku­men­ti­de­ta. Ideed vaa­tab lä­bi ja esi­tab val­la­vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad pea­le val­la­va­ne­ma veel vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo, Ka­di Tam­ma­ru, And­res Kal­las­te ja Tii­na Rüh­ka. Val­la­va­nem li­sas, et et­te­pa­ne­kud ava­li­kus­ta­tak­se pä­rast ko­mis­jo­ni koo­so­le­kut.

Eelmine artikkelHAN­NES PIK­KEL Ani­ja vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las pa­neb tee­de­le mus­ta kat­te OÜ ŠEI­KER TEED