Endisele vallasekretärile MAI­RE LIN­GI­LE Kuu­sa­lu val­la au­märk

16

Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la­sek­re­tä­ri ame­tist pen­sio­ni­le jää­nud Mai­re Lin­gi­le Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi kauaaeg­se pü­hen­du­nud töö eest. Au­märk an­tak­se üle lau­rit­sa­päe­val. Et­te­pa­ne­ku au­mär­gi omis­ta­mi­seks esi­tas vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Kal­mer Märt­son. Ta põh­jen­das, et Mai­re Link on kõi­ge pi­ke­ma töö­ko­ge­mu­se­ga val­la­sek­re­tär, kui ar­ves­ta­da, et ta te­gi si­su­li­selt sa­ma tööd ka kü­la­nõu­ko­gus. Mai­re Link asus Kuu­sa­lu kü­la­nõu­ko­gu sek­re­tä­ri­na töö­le 4. juu­lil 1977. aas­tal ning val­la­sek­re­tär oli 27 aas­tat – ala­tes Kuu­sa­lu val­la taas­loo­mi­sest 1991. aas­tal.

Eelmine artikkelHa­ra sa­da­mas kü­las­tus­ta­su
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa­hõn­gu­li­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli 13 müü­gi­let­ti