Koroo­na­vii­ru­sest Ida-Har­jus

133

Eelmisel nädalal oli Anija vallas kokku 21 uut haigusjuhtumit, sel nädalal lisandus 7. Raasiku vallas said nädalaga koroonatesti positiivse tulemuse 8 inimest. Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kest on vii­ma­se ka­he nä­da­la jook­sul ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud kesk­mi­selt 14-16 – osad ter­ve­ne­vad, iga päe­va­ga li­san­dub kesk­mi­selt paar-kolm ini­mest, kel­le ko­roo­na­test on po­si­tiiv­ne. Lok­sa lin­nas on lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni sõ­nul ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid es­mas­päe­va sei­su­ga kok­ku 20, neist 14 on Lok­sa hool­de­ko­dus ja 6 on lin­na ela­ni­kud vas­ta­valt rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­te­le. Hool­de­ko­du küm­ne­le klien­di­le teh­ti kor­dus­test, kui need on ne­ga­tiiv­sed, siis võ­tab ter­vi­sea­met asu­tu­se krii­si­ni­me­kir­jast ma­ha. Lok­sa hool­de­ko­dus ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu­test on sur­nud kolm. Kok­ku on haig­las­se ra­vi­le vii­dud 20 klien­ti, neist ena­mik on Lok­sa­le ta­ga­si too­dud, üt­les ta.

Eelmine artikkelAni­ja val­la Vi­ki­pa­lu kü­la su­vi­la­piir­kond kaa­sa­tak­se rah­va­loen­du­se peap­roo­vi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ap­teek 130