Endised töötajad läksid Raasiku valla vastu töövaidluskomisjoni

2504

Endised ametnikud ANNE VARBLA ja AIVAR SUURSAAR soovisid, et neile mõistetaks välja alates 1. märtsist 2010 palga kärpimise tõttu saamata jäänud tasu.

Aasta alguses lahkusid koondamise tõttu töölt Raasiku vallavalitsuse maakorraldaja Anne Varbla ja haldusjuht Aivar Suursaar, kes ei tahtnud jätkata pakutud uutel ametikohtadel. Lahkumishüvitisena maksti neile 10 kuu ametipalk.

Mõlemad endised töötajad pöördusid pärast töölt lahkumist töövaidluskomisjoni poole ning soovisid, et tühistataks Raasiku vallavolikogu 2010. aasta otsus, millega kärbiti vallavalitsuse töötajate palkasid 12 protsenti. Nad taotlesid, et töövaidluskomisjon mõistaks nende kasuks välja palga vähendamisega saamata jäänud töötasu ja hüvitised.

Töövaidluskomisjon keeldus avaldusi menetlusse võtmast, kuna avalike teenistujate töövaidluste lahendamine kuulub halduskohtu pädevusse.

Anne Varbla rääkis Sõnumitoojale, et kaks aastat tagasi, kui vallatöötajate palku vähendati, ei peetud töötajatega läbirääkimisi, seda hakati tegema alles siis, kui ametnikud hakkasid ise ettepanekuid esitama: „Alati lõppesid need tööandja vihahoogudega, jutu muule teemale viimise või järjekordse lubadusega kohe-kohe midagi ette võtta. Palgad lubati peagi taastada, kuid seda pole siiani tehtud.“

Kuigi ametnikud olevat teinud ettepaneku vähendada kärbetega seoses proportsionaalselt ka tööaega, ei võetud seda arvesse. Anne Varbla lisas, et esitatud avaldus oli tööandja korralekutsumiseks: „Seadust peavad järgima kõik. Me ei nõua midagi enamat, kui normaalse olukorra taastamist, ja kui muu ei aita, tuleb seda teha ametlikult.“

Küsimusele, miks vaidlustas palga vähendamise alles nüüd, vastas endine maakorraldaja: „Iga isik võib põhiseaduse kohaselt pöörduda oma õiguste kaitseks vastava ametiasutuse poole, kas ja millal keegi seda teeb, on igaühe enda otsus. Nõude esitamise tähtaeg on 3 aastat.“

Aivar Suursaar ütles, ilmselt pöördub ta edasi halduskohtusse ja kõik asjasse puutuvad saavad teha omad järeldused.

Andre Sepp, kes oli Raasiku vallavanem 2010. aastal, mil langetati vallavalitsuse ja allasutuste töötajate palkasid, selgitas, et töötasud kinnitas volikogu ning kuna eelarve oli väga pingeline, vähendati kõigi vallaeel­arvest palka saavate inimeste töötasu 12 protsenti.

„See oli väljapääsmatu olukord, et mitte hakata läbi viima ulatuslikke koondamisi. Valisime kahest halvast palkade vähendamise. Palkade kärpimine oli ette teada, arutasime seda ka vallavalitsuse ametnikega. Leppisime isegi kokku, et kellel on vaja võtta vaba päeva, võib seda teha. Ühte kindlat vaba päeva nädalas me ei sätestanud, seda olnuks väga raske teha, sama õigust oleks võinud siis soovida ka näiteks lasteaiatöötajad.“

Anne Varbla vaidleb: „Palga kärpimisel ilma teist poolt kuulamata on tööandjal seadusest tulenevad kohustused, mitte suusõnaline lubadus võtta vajadusel vaba päev. Teatavasti liigitub see tööluusi alla, kui ei ole korraldusega kehtestatud.”

Andre Sepp tõdes, et oli vallavanemana sundseisus ja on tänulik inimestele, kes olukorda mõistsid, ning tal on hea meel, et seetõttu jäid kõigil töökohad alles. Ta avaldas lootust, et sel aastal leitakse võimalus suurendada valla eelarvest palka saavate inimeste töötasu 5 protsenti.

Eelmine artikkelKolgas põles väikebuss
Järgmine artikkelSotsiaalminister HANNO PEVKUR käis Arukülas