EMIL RU­TI­KU Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus

735
EMIL RUTIKU

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud In­geld­rin Au­gi vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks – ala­tes 17. sep­temb­rist ku­ni 16. det­semb­ri­ni. Te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus sel ajal Emil Ru­ti­ku va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. In­geld­rin Aug üt­les, et lan­ge­tas vo­li­tus­te pea­ta­mi­se ot­su­se 10. sep­temb­ril: „Olen oma te­ge­vus­te ni­me­kir­jas ha­ka­nud ot­si­ma neid as­ju, mi­da mit­te te­ha, et te­ha pa­re­mi­ni neid, mil­le­ta ei saa. Po­lii­ti­li­ses plaa­nis olen jär­jest enam ta­ba­nud end mõt­telt, et miks lä­hen tsir­ku­ses­se, kui tean, et mul­le ei meel­di klou­nid. See on kar­milt öel­dud, kuid just nii tund­sin pä­rast 9. sep­temb­ri vo­li­ko­guis­tun­git, kus oli ise­gi ras­ke ot­sus­ta­da, kas mind häi­ris roh­kem koa­lit­sioon oma ko­ha­ti keh­vas­ti et­te val­mis­ta­tud ma­ter­ja­li­de­ga või osad opo­sit­sio­nää­rid, kes ot­sus­ta­sid ühi­ne­da rah­va­teat­ri­ga. Lõp­li­ku ot­su­se vo­li­ko­gus jät­ka­mi­se või mit­te­jät­ka­mi­se osas teen en­ne jõu­le.“

Eelmine artikkelKus Keh­ras va­nas­ti meelt la­hu­ta­ti
Järgmine artikkelTee­tä­hi­sed Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­jalt EDUARD SA­LU­MÄELT