Kuusalu valla ühekordsed projektitoetused

38
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti täh­ta­jaks kok­ku 17 taot­lust ühe­kord­se­teks kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks ko­gu­mak­su­mu­se­ga 15 554 eu­rot. Neist ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks on 9 taot­lust ko­gu­mak­su­mu­se­ga 9054 eu­rot, kul­tuu­riü­ri­tus­teks 4 taot­lust ko­gu­mak­su­mu­se­ga 2600 eu­rot ja spor­diü­ri­tus­teks sa­mu­ti 4 taot­lust ko­gu­mak­su­mu­se­ga 3900 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil hin­da­mis­ko­mis­jo­ni liik­med: Ter­je Kraan­velt, He­le­na Aug, Tii­na Viir­na, Siim Nurk, Kül­li Voll­mer, Kat­re Ka­ru, Joo­sep Mürk ja Ran­no Pool. Taot­lus­te hin­da­mi­ne toi­mub SPO­KU in­ter­ne­ti­süs­tee­mis. Lä­hia­jal kor­ral­da­tak­se ko­mis­jo­ni esi­me­ne koo­so­lek, kus tut­vus­ta­tak­se hin­da­mist, va­li­tak­se ko­mis­jo­ni esi­mees ja le­pi­tak­se kok­ku täh­ta­jad. Toe­tu­sed eral­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la 2024. aas­ta ee­lar­vest, toe­tus­teks eral­da­tav sum­ma ei ole veel kok­ku le­pi­tud, üt­les Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo.

Eelmine artikkelAnija volikogu võttis vastu negatiivse lisaeelarve
Järgmine artikkelKuusalu vallavalitsus ja Leegiranna elanikud ei jõudnud kompromissile