EKA ja TalTechi tudengid Suurpeal, Pärispeal, Haras

97
Hara sadam.

Käesoleva nädala esmaspäeval külastasid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) Ja TalTechi tudengid „Hüljatud maastike“ projekti raames Kuusalu vallas Suurpea, Pärispea ja Hara endisi sõjaväeobjekte. Väljasõidu teema on „Suurpea ja Pärispea – külma sõja kuum kinnisvara“. Projekti käigus otsitakse hüljatud hoonetele uusi kasutusvõimalusi. Noortele esinesid Lahemaa kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus, Kuusalu valla planeeringute spetsialist Kadi Raudla, sõja-ajaloolane Robert Treufeldt, kunstiakadeemia õppejõud Hilkka Hiiop ja Frank Lukk, Stockholmi Tehnikaülikoolist Kati Lindström, välispoliitika vaatleja Toomas Alatalu ja arhitekt Roland Reemaa.