Raasiku vallas läheb jäätmevedu odavamaks

2942

1. mail alustab jäätmevedu AS Veolia Keskkonnateenused, kelle hinnapakkumine oli soodsam kui senise vedaja AS VSA Eesti hinnad.

Raasiku vallavalitsus tunnistas 25. jaanuaril korraldatud jäätmeveo konkursi võitjaks ASi Veolia Keskkonnateenused. Hinnapakkumisi sai esitada 14. jaanuarini. Seni kolm aastat Raasiku vallas jäätmeid vedanud AS VSA Eesti ei olnud tulemusega rahul ning palus korduvalt õiguskaitset, mida neile ei antud.
Alates 1. aprillist alustas Veolia Keskkonnateenused uute lepingute sõlmimist kõigi nendega, kes on seni olnud VSA Eesti kliendid.

Neli suurt muudatust
Uus firma tähendab tavatarbijale mitmeid muudatusi. Suurim muutus on jäätmeveo ja konteinerite rentimise hindade vähenemine. Uus firma rendib igas suuruses konteinereid 6 sendi eest kuus. Siiani jäid VSA Eesti üürihinnad sõltuvalt jäätmemahuti suurusest hinnavahemikku 25.40-198.30 krooni kuus. Kõigil, kes seni rentisid VSA Eesti konteinereid, on võimalus konteiner välja osta. Kui ei osta, viib VSA Eesti need ära. Veolia toob uued konteinerid, mida on võimalik rentida või endale osta.

Jäätmeveohinnad hakkavad olema senistest hindadest kolmandiku võrra odavamad. Näiteks tuli Raasiku vallas tasuda 240liitrise konteineri tühjendamise eest 91.55 krooni koos käibemaksuga, 1. maist hakkab hind olema 64.80 krooni. Kuni 150liitrise jäätmekoti äraviimine maksis 81.35 krooni, uus hind on 14.40 krooni koos käibemaksuga.

AS Veolia Keskkonnateenused Põhja regiooni piirkonnahaldur Katrin Kruusvald leidis, et inimesed võidavad rahas: „Vaatame tädi Maalit, kes elab maal – kui ta enne maksis 40 krooni ja nüüd 20 krooni, on see tema jaoks suur raha.“

Teine muudatus on, et tuleb sõlmida uus jäätmeveoleping. See tähendab ka, et kõigil, kellel on sõlmitud pangas otsekorraldus arvete tasumiseks, tuleb see Veolia Keskkonnateenustele ümber teha. AS Veolia Keskkonnateenused teenindusjuht Ülle Moon selgitas, et otsekorraldust saab muuta pärast seda, kui on tulnud esimene arve, seal on kirjas viitenumber.

Kolmas erinevus on seniste harjumuspäraste jäätmeveopäevade muutumine. Graafik saadetakse kõigile klientidele koos uue lepinguga. Katrin Kruusvald juhtis tähelepanu graafikusse jäänud veale: „Osal lepingutest on õige kuupäeva juures kirjas vale nädalapäev. Inimesed peaksid lähtuma graafikus olevatest kuupäevadest, need on õiged.“

Uus jäätmeliik
Viimane oluline muudatus on, et korrusmajade juures hakatakse koguma biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. See puudutab maju, kus on enam kui 5 korterit.

Selline nõue on sätestatud Raasiku valla jäätmehooldus­eeskirjas, mis rakendus 1. veebruarist, kuid teenuse käivitab Veolia alles 1. maist. Suveperioodil, 1. maist kuni 30. septembrini tühjendatakse biolagunevate jäätmete konteinerit kord nädalas, talveperioodil 14päevase intervalliga. Ühe konteineri tühjendus sõltumata suurusest on koos käibemaksuga 6 senti.

Endiselt kogutakse olmejäätmetest eraldi vanapaberit, mille äraveo hind on samuti 6 senti. Ülle Moon ütles, et nii vanapaberit kui biolagunevaid jäätmeid saab vajadusel ära viia üks ja sama auto, kuid jäätmeid kokku ei segata: „Spetsiaalses autos on kaks kambrit, kus ühte läheb vanapaber ja teise biolagunevad jäätmed.“

Endiselt on võimalik jäätmeid ära anda 20- ja 150liitriste kottidega. Sel juhul peavad need olema pandud kättesaadavasse kohta kaanega suletud ja vastavalt märgistatud nõusse. Ülle Mooni sõnul on see vajalik, et firma töötaja teaks, kus asub jäätmekott.

Eritingimusi saab endiselt
Kõigil, kes ei soovi ühineda korraldatud jäätmeveoga, on võimalik taotleda vabastust. Raasiku valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall ütles, et enamasti soovitakse vabastust siis, kui konkreetsel krundil ei ela kedagi püsivalt või elatakse ainult teatud perioodil, näiteks suvilates. Sellisel juhul tuleb esitada avaldus Raasiku vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne vabastuse kehtima hakkamist.

Vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale on Arukülas ja Raasikul jäätmete minimaalne äraveosagedus iga neljas nädal ning külades üks kord kvartalis. Alari Kruusvall sõnas, et soovi korral viiakse prügi ära sagedamini, kuid sellest tuleks prügifirmale teada anda.

AS Veolia Keskkonnateenused töötajad paluvad, et eramajade elanikud paneksid oma konteinerid ja prügikotid kättesaadavasse kohta. Juhul kui maja ümbritseb aed, siis värava taha.

„Palju on olnud probleeme sellega, et meie töötaja ei saa aeda sisse, kuna väravat avatakse erilisel viisil.
Samuti on olnud muresid koertega. Inimesed küll ütlevad, et nad ei hammusta, aga meie ei tea seda kunagi. On olnud juhtumeid, kus prügile järele läinud töötaja on saanud koeralt hammustada,“ rääkis Ülle Moon.

Ka palub firma infot, kui konteinerile ligipääs on raskendatud, näiteks on teed pehmed või talvel lumest lahti lükkamata.

Eelmine artikkelKuusallu teatrifestivalilt duetipreemia
Järgmine artikkelKuusalu vallas tehti mailaada tõttu talguid nädal varem