Eesti rahvaarv tuleb taas tõusule viia

1467

Jüri Ratas,
Keskerakond

Meie riik on küll valdavalt õiges suunas edasi liikunud, kuid samal ajal on Eesti elanike arv endiselt langemas. Igal aastal sünnib liiga vähe lapsi ning kümneid tuhandeid inimesi on lahkunud välismaale paremat elu otsima. Kuni me pole suutnud pidurdada väljarännet ning taastada positiivset loomulikku iivet, ei saa ükski meist olla Eesti arenguga lõpuni rahul.
Juba aastakümneid süvenenud rahvastikukriisi ületamiseks vajame tugevat, tasakaalukat ja läbimõeldud poliitikat. Meil pole mõtet arutada, kes on tänases olukorras rohkem või vähem süüdi, vaid peame keskenduma lahendustele.
Eesti elukeskkonna parandamisse ja seeläbi perede kindlustunde tõstmisesse tuleb panustada nii riigitasandil kui ka kohalikes omavalitsustes. Põhirõhk on seejuures väiksematel linnadel ja valdadel, kus rahvaarvu langus, töökohtade puuudus ja teised ühiskondlikud väljakutsed on kõige tõsisemad.
Inimeste heaolu suurendamine ning ebavõrdsuse vähendamine eeldab jätkusuutlikku majandus- ja rahanduspoliitikat. Me vajame täiendavaid vahendeid kodulähedase ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumiseks, palkade, pensionite ja sotsiaaltoetuste suurendamiseks ning siseturvalisuse (politsei, pääste, kiirabi) operatiivseks tagamiseks.
Eesti arengu uuele tasemele viimiseks ning Põhjamaadele lähemale jõudmiseks tuleb ellu viia terviklik riigi- ja maksureform. Selle väljatöötamisse on vaja kaasata riigiteadlasi, ettevõtjaid, maksueksperte ja vabaühenduste esindajaid. Kindlasti peab reform olema põhjalikum, kui lihtsalt avaliku sektori kärpimine, kohalike omavalitsuste sundliitmine või üksikute maksude protsendipunkti võrra siia-sinna liigutamine.
Riigireformi väljatöötamine ja elluviimine jääb järgmise riigikogu ning Vabariigi Valitsuse põhiliseks ülesandeks. Eesmärk olgu Eesti inimeste heaolu ja turvatunde tõstmine ning inimväärse sissetuleku tagamine kõigile tublidele tööinimestele, peredele ja eakatele. Ainult nii on võimalik pidurdada väljarännet ning julgustada noori looma oma pere just Eestimaal.