Kuusalu Lastekaitse Seltsi uuest projektist

1507

Viimastel aastatel on taas tõusnud päevakorda meie laste vaesus ja tõrjutus, mis piirab oluliselt lapse arengut, suurendab tervise- ja sotsiaalprobleemide tekkimise riski.

MTÜ Kuusalu Lastekaitse Selts (KLS) otsustas hakata taas aktiivsemalt tegutsema ning selle tarvis on loodud projekt „Lastele turvaline ja arengut soodustav keskkond – koostöö võti ja võimalused“.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti eesmärk on ühenduse liikmete, vabatahtlike ja koostööpartnerite ühiskoolitustega luua tugevnenud ja arenenud ühendus, tugevdada selle juhtimist.

Esimene ümarlaud projekti raames toimus 25. märtsil. Osalesid paarkümmend asjast huvitatut ning külalisesinejad Kärt Mere Nõmme Lastekaitseliidust ning Riina Solman Oleviste Hoolekandest. Ümarlauda juhtis ja projekti tutvustas selle autor Helle Lepik.

Kärt Mere Nõmme Lastekaitse Liidust ja Riina Solman Oleviste Hoolekandest jagasid oma kogemusi vabatahtlikust tegevusest ja julgustasid aktiivselt tegutsema.Tekkis elav diskussioon mitmetel põletavatel teemadel – näiteks koduvägivald, pereõendus, täiskohaga  lastekaitsetöötaja olemasolu vajalikkus kohalikus omavalitsuses ja palju muud.

Projekti lõpuks peaks olema välja kujunenud KLS tegevuse põhituumik seltsi liikmete ning vabatahtlike näol, paika saama sihid, mille poole liikuda ja millistesse tegevustesse  panustada.

Järgmine KLS ümarlaud leiab aset juba järgmisel kuul.

Eelmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?
Järgmine artikkelRaasiku LC avaõhtul osales kogu maailma Lionsite president