D-klas­si noor­me­hed alus­ta­sid Ees­ti meist­ri­võist­lu­si kä­si­pal­lis

812

9.-11. veeb­rua­ri­ni toi­mu­sid Vil­jan­dis ja Viim­sis Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va spor­di­prog­ram­mi kuu­lu­va­te D va­nu­sek­las­si Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­me­ne etapp kä­si­pal­lis. Vil­jan­dis män­gi­sid ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te jär­gi 8 esi­me­ses ja Viim­sis üle­jää­nud 7 mees­kon­da tei­ses lii­gas.

Vil­jan­dis või­dut­ses Põl­va Spor­di­kool 1, kes alis­tas kõik vas­ta­sed ning on avae­ta­pi jä­rel 14 punk­ti­ga lii­der. Järg­ne­vad HC Tal­las 12 ja SK Ta­pa 8 punk­ti­ga. HC Keh­ra on 4 punk­ti­ga 6. ko­hal. Keh­ra mees­kond alis­tas HC Tal­linn 1. mees­kon­na 20:17 ja Vil­jan­di SK 22:17, kuid kao­tas Põl­va SK 1-le 12:28, Tal­la­se­le 7:25, Ta­pa­le 17:9, HC Pär­nu­le 18:22 ja Põl­va SK 2-le 16:18.

Viim­sis või­tis kõik män­gud HC Tal­linn, kes on 12 punk­ti­ga meist­ri­võist­lus­te ül­dar­ves­tu­ses see­ga 9. ko­hal. Aru­kü­la SK ko­gus 8 punk­ti ning on oma lii­gas kol­mas, kuid ül­dar­ves­tu­ses 11. Aru­kü­la mees­kond alis­tas Val­ga Kä­va­li 21:13, HC Tal­linn 4. mees­kon­na 19:13, HC Viim­si 26:16 ja HC Tar­tu 29:9, kao­tas HC Tal­linn 2. ja 3. mees­kon­na­le vas­ta­valt 17:22 ja 15:25.

Meist­ri­võist­lus­te tei­ne etapp toi­mub 13.-15. ap­ril­li­ni. Esi­me­se lii­ga mees­kon­nad män­gi­vad Põl­vas, tei­se lii­ga mees­kon­nad Keh­ras.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Keh­ras ka tü­tar­las­te A-va­nu­sek­las­si meist­ri­võist­lus­te esi­me­se eta­pi män­gud. Viie nais­kon­na seas ju­hib pä­rast avae­tap­pi täi­se­du 8 punk­ti­ga Põl­va Spor­di­kool. HC Keh­ra jäi ko­du­sel eta­pil või­du­ta ning on 0 punk­ti­ga 5. ko­hal. Tei­ne etapp, kus kõik nais­kon­nad män­gi­vad oma­va­hel tei­se män­gu, on 31. märt­sist 1. ap­ril­li­ni Põl­vas.

Eelmine artikkelLee­si sport­la­sed võist­le­vad ta­lio­lüm­pial
Järgmine artikkelMeis­ter taas­tas Kiiu mõi­sa saa­re­puust tre­pi