Sport

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lus tu­leb taas jõu­lu­laat

Kuu­sa­lu val­la küm­nes jõu­lu­laat, mis aas­ta ta­ga­si jäi Co­vi­di tõt­tu ära, on plaa­nis kor­ral­da­da pü­ha­päe­val, 12. det­semb­ril. Laat tu­leb tra­dit­sioo­ni­li­selt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas sees ja...