Sport

VIIMASED UUDISED

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal

Hiljemalt tulevast nädalast saab Ani­ja val­las nel­jas, Raa­si­ku val­las ka­hes ning Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ühes ren­di­jaa­mas lae­nu­ta­da jalg­rat­taid. Kon­tak­ti­va­bad ren­di­jaa­mad asu­vad Ani­ja val­las...