Avalik pöördumine Loksa linnavalitsuse poole

1984

Volikogu liikmed Ilmi Ternovskaja, Innar Masing, Christine Haravee, Robert Rohtla

Loksa linnavalitsus ei vasta volikogu liikmete arupärimistele ja ettepanekutele, seepärast pöördume Loksa linnavalitsuse juhtide poole Sõnumitooja kaasabil.
Palume korraldada Loksa linna rahvale ümarlaud, mis käsitleb järgmisi küsimusi:
1. Vene gümnaasiumi müügist saadi 100 000 eurot. Kuidas kasutati seda raha?
2. Wesiko tegi Loksa linnas vee- ja kanalisatsioonitöid 6,5 miljoni euro eest, pluss omaosalus 1,029 miljonit eurot. Miks on töö ebakvaliteetne ning osa tänavaid ja teid jäeti pindamata? Kes vastutas kvaliteedi kontrolli eest ja kuidas?
3. Kuidas kulutab SA Loksa Kultuur laada rahasid – ligi 10 000 eurot aastas?
4. Oma tööga ei saa hakkama keskkonnainspektor, arendusjuht, sotsiaalnõunik. Loksa Elu ainult ülistab teatud inimesi, tiraaži tuleks vähendada, sest väljaanne ei kajasta Loksa elu adekvaatselt.
5. Kus on valimiste eel Kesk­erakonna lubatud töökohad?
6. Miks puuduvad meie linnas söögikohad, majutamine, leilisaun, kingsepp, lukksepp, elektrik jne?
7. Miks on rekonstrueerimata staadion, puudub liuväli? Noortel on väga vähe kohti vaba aega veeta. Puudub soe ruum busside ootamiseks jne.
8. Kuidas sai 16 häälega Helle Lootsmann volikokku, kui ta ei ela Loksal?
9. Linna juhib linnapea, tema naine on Loksa linna arendus-ja majanduskomisjoni esimees. Pere kamandab linna raha asju. Kas on tegemist korruptsiooniga?
10. Miks on Loksa linn võlgades? Linnavalitsuses pole näha mingit kokkuhoidu – töötavad pensionärid. Mis ajaks likvideeritakse Loksa linna võlad?
11. Mis toimub endises Loksa saunas? Mida teevad seal kõrgepalgalised juhataja ja juhendaja?
Palume vastama tulla linnapeal, abilinnapeadel, SA Loksa Kultuur juhatuse esimehel, Loksa sotsiaalkeskuse juhendajal. Koha ja aja palume otsustada linnapeal ja see avalikustada.
Soovitav oleks ümarlaud teha 2014. aasta detsembris, et 2015. aasta tuleks parem!