Avaldus konkurentsiametile Loksa katlamaja ja trasside müügi kohta

899

Sotsiaaldemokraat Oleg Gogin esitas konkurentsiametile avalduse palvega anda Loksa linnavolikogule soovitus konkurentsiolukorra parandamiseks ning 21. aprilli otsuse katlamaja ja soojatrasside müügi kohta seadusega kooskõlla viimiseks. Loksa volikogu otsustas müüa katlamaja ja soojatrassid 5,5 miljoni krooni eest OÜle Avoterm, kes võttis ASilt Eraküte üle katlamaja ja trasside rendilepingu. Oleg Gogin saatis volikogu otsuse üle järelevalve teostamiseks avalduse ka Harju maavanemale. Oleg Gogin selgitab:  konkurentsiseaduse paragrahv 14 sätestab, et eri- või ainuõiguse andmine on omavalitsuselt ettevõtjale antud õigus, mis võimaldab tal olla kaubaturul ainus või eelisseisundis võrreldes teistega. Eri- või ainuõiguse andmiseks ehk katlamaja ja trasside müügiks oleks Loksa linn pidanud tema arvates korraldama avaliku konkursi.  Sõnumitooja palus telefoni teel konkurentsiametist selgitust. Selle järelevalveosakonna töötaja vastas: et anda hinnangut Loksa katlamaja ja trasside müügiotsusele, peaks nägema lepingut. Lisati, et eri- või ainuõiguse andmiseks loetakse seda, kui üle antakse infrastruktuuri osa, kuid samas on ainuõiguse saanud soojatootja tegevuses piirangud – soojahinna kehtestab kohalik omavalitsus.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse