Ülle Tamm

1230 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tiit­li­test tu­leb 5 Ida-Har­jus­se

Kon­kur­si võit­jaid ja no­mi­nen­te tun­nus­ta­tak­se nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril Ar­vo Pär­di kes­ku­ses. Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­nas te­gut­se­vad 5 Lea­der-te­ge­vus­grup­pi...